retreat tour

retreat tour

– Du lịch Retreat là du lịch nhằm mục đích tăng cường sức khỏe và hạnh phúc thông qua các hoạt động thể chất, tâm lý hoặc tinh thần.
– Sự kết hợp giữa Yoga, thiền, thiền chuông trị liệu và các phương pháp phục hồi tự nhiên khác giúp chăm sóc sức khoẻ Tâm – Thân – Trí. Kết hợp với du lịch thì đây là một cách chăm sóc sức khoẻ toàn diện.​